Obchodné podmienky

Predávajúci:

GEMA, s.r.o.
Kollárová 58,
03604 Martin

IČO: 36383708

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina

Číslo účtu: 2623370402/1100
IBAN: SK6211000000002623370402
SWIFT: TATRSKBX

Telefón: +421 43 4237 363
E-mail: objednavky@okuliarepolaroid.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89;
011 79 Žilina 1

Telefón: +421 41/ 7632 130, +421 41/7632 139
Fax: +421 41/ 7632 139

Odbor ochrany spotrebiteľa
internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, práva cestujúcich v leteckej doprave

Telefón: +421 2 58272 159


Na základe presunutia online obchodu a rozšírenia ponuky zo stránky www.okuliarepolaroid.sk na novú doménu www.gemashop.sk sa postupuje podľa Obchodných podmienok uvedených na tejto stránke.

Presné znenie Obchodných podmienok nájdete na https://www.gemashop.sk/obchodne-podmienky.